Jogerős ítélet tiltja, a Web Media Info Kft. mégis törvénysértő módon használja a szallasinfo.INFO domaint


Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Web Media Info Kft. nem jogosult a szallasinfo.INFO domain használatára, amelyet a mai napon (2011.05.25.) is törvénybe ütköző módon folytat.

A Fővárosi Bíróság 2010.10.08-án kelt, 15.G.40.950/2010/8 számú ítéletében megállapította, hogy a Web Media Info Kft. jellegbitorlást követett el cégünk sérelmére a szallasinfo.INFO domain használatával.

Az ítéletben a Bíróság eltiltotta a Web Media Info Kft-t a szallasinfo.INFO domain használatától, továbbá a Tpvt. 6. §-ába ütköző, jogsértő magatartásának abbahagyására kötelezte.

A Web Media Info Kft. az elsőfokú ítélet ellen fellebbezést nyújtott be. A fellebbezés alapján a Fővárosi Ítélőtábla a 2011. május 04-én megtartotta az ügy másodfokú tárgyalását, amelyben helybenhagyta az elsőfokú Bíróság ítéletét, ezzel az ítélet jogerőssé és végrehajthatóvá vált.

A Web Media Info Kft. a másodfokú bíróság jogerős ítéletében foglalt egyetlen kötelezettségek sem tett eleget a mai napig, a jogerős bírósági ítéletet semmibe véve, közel egy hónappal az ítélet jogerőre emelkedését követően is folytatja a törvénybe ütköző, jogsértő tevékenységét.

A tények rövid összefoglalása: Sajnáljuk, hogy mindezzel Önöket kényszerülünk terhelni, a fenti, igazolható tényekről azonban azért tartottuk szükségesnek tájékoztatni Önöket, hogy tisztában legyenek azzal, hogy a két honlap, illetve az azokat üzemeltető két vállalkozás nem azonos.

Üzenetünk célja, hogy a jövőben ne fordulhasson elő, ami sajnos már megtörtént, hogy a szallasinfo.INFO domain használatából, és a domainek összetévesztéséből következően ügyfeleinknek kára keletkezzen, továbbá társaságunk folyamatos magyarázkodásba kényszerüljön egy másik cég több mint egy éve tartó folyamatos jogsértő tevékenységéből fakadóan. Minderre nem került volna sor, ha a Web Media Info Kft. eleget tett volna a jogerős és végrehajtható ítéletben foglaltaknak.

2011.05.25.
WebGuru Bt.
www.szallasinfo.hu