KÖZLEMÉNY

A Fővárosi Bíróság 2010.10.08-án hozott, 15.G.40.950/2010/8 számú ítéletében megállapította, hogy

a Web Media Info Kft. jellegbitorlást követett el
cégünk sérelmére


a szallasinfo.info domain használatával. Az ítéletben

a Bíróság eltiltotta a Web Media Info Kft-t
a szallasinfo.info domain használatától
,

továbbá a Tpvt. 6. §-ába ütköző,

jogsértő magatartásának abbahagyására kötelezte.

Az ítélet a mai napon (2011.02.22.) még nem jogerős, a Web Media Info Kft. tevékenységét változatlanul folytatja.

A bíróság ítéletének indoklásában többek között azt is kimondta: "...a szállásinfo szóösszetétel mindenféleképp a felperes [Webguru Bt.] sajátjának tekinthető", továbbá megállapította, hogy "az alperes tevékenységi köre teljes mértékben megegyezik a felperesével", és "...a felperes illetve az alperes által használt domain nevek a fogyasztók számára összetéveszthetőek".

Partnereink nagy számban jelezték felénk, hogy e-mailben a "Szállásinfo" oldalon való megjelenésre vonatkozó ajánlatokat, vagy állítólagos foglalás érkezéséről szóló értesítéseket, belépési nevet és jelszót tartalmazó üzeneteket kapnak, melyeket cégünkkel hoznak összefüggésbe. A szállásadók ezen üzenetekkel kapcsolatos kifogásaikkal, panaszaikkal és reklamációikkal is hozzánk fordulnak, azokat rajtunk kérik számon, holott ezekhez nekünk semmi közünk nincs.

Ezért - és a további összetévesztések megelőzése céljából - ezúton tájékoztatjuk minden meglévő és leendő partnerünket, hogy:
  • Sem Dudás Krisztina ügyvezető, sem az általa képviselt Web Media Info Kft. semmilyen jogkörrel nem rendelkezik, és soha nem is rendelkezett a szallasinfo.hu portállal kapcsolatban.

  • A Szállásinfo.hu portállal kapcsolatos mindenfajta illetékességgel kizárólag cégünk, a miskolci székhelyű WebGuru Bt. rendelkezik.

  • A 2001 óta működő szallasinfo.hu és a 8 évvel később, 2009-ben regisztrált szallasinfo.info honlapok, és azok üzemeltetői között semmilyen üzleti kapcsolat nincs, és soha nem is volt.

  • Cégünk sem e-mailben, sem telefonon, sem egyéb módon, soha nem keres fel leendő partnereket vélt, vagy valós foglalási értesítésekkel, vagy üzleti ajánlatokkal, az ilyen üzeneteknek semmi köze nincs a Szállásinfo.hu portálhoz.

  • Teljes mértékben elhatárolódunk Web Media Info Kft. (1213 Budapest, Cirmos sétány 18.) módszereitől és tevékenységétől, továbbá minden olyan cselekedettől, amely a szállásadók megtévesztésére, és ebből származó haszonszerzésre irányul, vagy arra akár csak lehetőséget teremt.

  • Cégünk a saját ötletek, a kreativitás, és mindenek előtt a tisztességes üzleti verseny mellett elkötelezett. Nézeteinkkel teljesen ellentétes minden, a verseny-, vagy bármely egyéb törvénybe ütköző, azt sértő tevékenység.
2011.02.22.

Szállásinfo
WebGuru Bt.